Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webovej stránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webovej stránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú vo všeobecnosti užitočné okrem iného:

  • k náležitej funkčnosti webovej stránky (napr. aby bolo možné dokončiť vyplnenie formuláru),
  • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
  • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:

  • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
  • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

Cookies je zároveň možné deliť na:

  • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré sa používajú na zapamätanie údajov vo formulároch, či cookies, ktoré pomáhajú web stránke sa správne a rýchlo načítať a
  • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej stránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webovú stránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nebude už možné využívať niektoré funkcie.

Aby sme boli konkrétnejší na našej webovej stránke spracúvame nasledovné cookies:

Typ Doba spracúvania Popis cookie
_ga 2 roky Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics – čo je významná aktualizácia najbežnejšie používanej analytickej služby Google (ako definované nižšie). Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie jedinečných používateľov priradením vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej žiadosti o stránku na webe a používa sa na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre prehľady analýzy stránok.
_gat 1 minúta Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics, pričom sa používa na zníženie rýchlosti žiadostí – obmedzuje zhromažďovanie údajov na stránkach s vysokou návštevnosťou.
_gid 1 deň Tento cookie je priradený k službe Google Universal Analytics.

Ako vyplýva z vyššie uvedeného okrem iných cookies (napr. WordPress.com, JetPACK), využívame aj Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Ireland Limited, spoločnosť založená a prevádzkovaná podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047), so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko (v texte len „Google“). Google Analytics používa cookies, ktoré sa ukladajú na Vašom počítači, aby sa pomocou nich mohlo analyzovať používanie našej webovej stránky. V tomto prípade sa informácie o Vašom používaní tejto webovej stránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Na našu požiadavku Google tieto informácie použije na vyhodnotenie Vášho používania webovej stránky a na zostavenie správ pre nás o aktivitách na portáli, ako aj na poskytovanie služieb súvisiacich s používaním webovej stránky.

Vo všeobecnosti možno dobu uloženia súborov cookies prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača, v ktorom môžete cielene pre našu webovú stránku, alebo aj pre všetky webové stránky používanie cookies zakázať. Pri cookies spoločnosti Google môžete ich získavanie zakázať tiež prostredníctvom doplnkov dostupných na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, ktoré si musíte stiahnuť a nainštalovať do Vášho internetového prehliadača.

Facebook a Instagram

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook a Instagram spoločnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo Instagramu umiestnených na webovej stránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku:

http://developers.facebook.com/docs/plugins/

Počas Vašej návštevy na našej webovej stránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP-adresy pristupuje na našu webovú stránku. Ak ste popritom prihlásení na svojom konte na Facebooku alebo Instagrame a kliknete na logo Facebook alebo Instagram na webovej stránke, umožníte tak prepojenie so svojím profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webovej stránky priradiť Vášmu používateľskému kontu. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov:

https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation

alebo

https://help.instagram.com/1896641480634370

Pre užívanie týchto cookies sa vyžaduje Váš súhlas, nakoľko sa považujú za tzv. non-essential. Ak si neželáte, aby Facebook priraďoval návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému kontu na Facebooku, odhláste sa prosím z Vášho používateľského účtu na Facebooku.

Informácie o Facebook pixel:
Merať efektivitu reklamy pochopením akcií, ktoré ľudia na stránke robia (účel)
Podla nastavenia prehliadača alebo do odstránenia (expirácia)
Pravidlá používania cookies spoločnosťou Facebook, Inc.
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Nastavenia predvoľby cookies spoločnosti Facebook, Inc.
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Návrat hore